תעשה ולא מן העשוי
תעשה ולא מן העשוי

תעשה ולא מן העשוי

Regular price
Unit price  per 

While this Kuntres is comprehensive, it was put together before the Sugya was learned and it is possible that some Mareh Mekomos may be missing.